free html templates


Na mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik een aantal jaren als ouderenadviseur gewerkt. Ik bood hierbij ondersteuning bij de administratie, financiĆ«n en hielp bij de toeleiding naar zorgaanbod. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de functie Algemeen Maatschappelijk werk. In oktober 2014 ben ik schulddienstverlener geworden waar ik ervaring en kennis op deed in het werken met verschillende doelgroepen die kampen met complexe schulden problematiek. Het indienen van aanvragen voor een minnelijke schuldsanering, WSNP verzoeken, dwangakkoorden en moratoria behoorde tot mijn dagelijkse werkzaamheden. 

Naast beschermingsbewind bied ik ook mentorschap aan. 


Na mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht heb ik gewerkt als maatschappelijk werker en ouderenadviseur. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het outreachend team. Hier ging ik actief op huisbezoek bij mensen met achterstanden in de huur, energie en zorgverzekering. Vanaf 2011 heb ik werkervaring opgedaan als schulddienstverlener. In dit werk heb ik veel gesprekken met mensen gevoerd en heb ik van dichtbij gezien wat voor stress zij ervaren met betrekking tot hun financiĆ«n. Mijn ambitie als bewindvoerder is om deze zorgen weg te nemen zodat de kwaliteit van leven wordt verhoogd. 


Naast beschermingsbewind bied ik ook mentorschap aan. 


Na mijn studie Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam ben ik gaan werken als schuldhulpverlener in Amsterdam. In die periode heb ik veel ervaring en kennis op gedaan in het werken met complexe schuldenproblematiek. Ik had dagelijks klantencontacten en heb vele schuldsaneringen aangevraagd. Naast mijn werk als schuldhulpverlener heb ik destijds ook Rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en ben ik afgestudeerd met een master Arbeidsrecht. Vanaf 2013 werk ik als zelfstandig bewindvoerder, en dat ben ik nog steeds met veel plezier. Ik heb affiniteit met schuldendossiers en heb een warm hart voor klanten met een licht verstandelijk beperking.