free css templatesMentorschap


Mentorschap is bedoeld voor mensen die zelf geen beslissingen (meer) kunnen nemen over hun verzorging, verpleging, huisvestiging of medische behandeling. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand met dementie of een verstandelijke beperking.

Mentorschap gaat vaak samen met beschermingsbewind. Een mentor behartigt dan de persoonlijke belangen van een persoon. De mentor neemt beslissingen zoveel mogelijk in overleg met de cliënt. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of doorgaan met of juist stoppen van een medische behandeling. Ook regelt de mentor bijvoorbeeld een passende woonzorginstelling of de juiste zorg aan huis.

Als mentor zijn wij zelf géén zorgverlener, maar de contactpersoon voor zorgverleners en hebben wij regelmatig overleg met alle hulpverlenende instanties over de persoonlijke situatie van onze cliënten.

Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.