free website templates

Als u zelf niet meer kan of mag beslissen over uw financiën, dan wordt een bewindvoerder benoemd.  De bewindvoerder zal vervolgens uw belangen behartigen op het gebied van financiën en houdt hiernaast uw administratie bij. Wij vinden het belangrijk dat u zo snel mogelijk de rust en regelmaat in uw leven terugkrijgt en houdt. 

Onze Expertise

Financiële administratie


Prosper Bewindvoering neemt uw administratie over. Wij sorteren uw post en zorgen ervoor dat uw vaste lasten op tijd betaald worden. Hebt u vermogen, dan zorgen wij voor een doelmatige en veilige belegging. Ook verzorgen wij de belastingaangifte (box 1) voor u. Wij kunnen op uw verzoek ook andere taken regelen. Dat spreken we met elkaar af. U kunt denken aan verhuizen, verkoop van een woning of het beheren van uw PGB.

Voorzieningen


Wij controleren of u optimaal gebruik maakt van alle regelingen en voorzieningen waar u recht op heeft. Wij vragen, indien nodig, bijstand, uitkering(en) en toeslagen aan. Wellicht heeft u ook recht op bijzondere bijstand en/of recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen?


Schulden regeling


In het geval van beheersbare schulden treffen wij betalingsregelingen met uw schuldeisers. Indien er sprake is van problematische schulden dan doen wij een aanvraag voor schuldhulpverlening bij de gemeente waar u woont. Indien nodig helpen wij u met het doen van een aanvraag voor schuldsanering.