free responsive web templates


Na mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik een aantal jaren als ouderenadviseur gewerkt. Ik bood hierbij ondersteuning bij de administratie, financiĆ«n en hielp bij de toeleiding naar zorgaanbod. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de functie Algemeen Maatschappelijk werk. In oktober 2014 ben ik schulddienstverlener geworden waar ik ervaring en kennis op deed in het werken met verschillende doelgroepen die kampen met complexe schulden problematiek. Het indienen van aanvragen voor een minnelijke schuldsanering, WSNP verzoeken, dwangakkoorden en moratoria behoorde tot mijn dagelijkse werkzaamheden. 

Naast beschermingsbewind bied ik ook mentorschap aan. 


Na mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht heb ik gewerkt als maatschappelijk werker en ouderenadviseur. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het outreachend team. Hier ging ik actief op huisbezoek bij mensen met achterstanden in de huur, energie en zorgverzekering. Vanaf 2011 heb ik werkervaring opgedaan als schulddienstverlener. In dit werk heb ik veel gesprekken met mensen gevoerd en heb ik van dichtbij gezien wat voor stress zij ervaren met betrekking tot hun financiĆ«n. Mijn ambitie als bewindvoerder is om deze zorgen weg te nemen zodat de kwaliteit van leven wordt verhoogd. 


Naast beschermingsbewind bied ik ook mentorschap aan. 

Susanne Koornstra
Bekijk mijn LinkedIn pagina


Na mijn studie Sociaal Juridische Dienstverlening in Groningen werkte ik als adviseur bij ING, waarna ik juridisch medewerker voor Slachtofferhulp Nederland werd alwaar ik slachtoffers van misdrijven ondersteunde bij het verhalen van hun schade op de verdachte en het schrijven van schriftelijke slachtofferverklaringen. Per 2014 heb ik de overstap gemaakt naar de schulddienstverlening in Amsterdam. Ik ontdekte een brede interesse in de diverse doelgroepen en werkte aan verscheidene projecten in de armoedeaanpak. Zo werkte ik samen met o.a. GGZ instellingen en de gemeente Amsterdam. Ik zorg voor financiele stabiliteit en pak schulden aan.